Allvarlig sårbarhet i SonicOS

Sonic Wall SonicOS

Sonic Wall har publicerat en säkerhetsuppdatering som hanterar en allvaligt sårbarhet i SonicOS (CVE-2024-22394). Den har tilldelats CVSS-klassificering 8,6.

Sårbarheten påverkar SSL VPN-funktionen i SonicOS och gör det möjligt för en angripare att på distans kringgå autentisering på sårbara enheter [1].

I dagsläget finns inga rapporter om att sårbarheten har utnyttjats.

Påverkade produkter

SonicOS 7.1.1-7040

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att uppdatera sårbara produkter snarast.

Källor

[1] https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2024-0003