SAP:s månatliga säkerhetsuppdateringar för februari 2024

Sårbarhet Patchtisdag Patch Tuesday SAP

SAP har släppt säkerhetsuppdateringar för februari som rättar ett 15-tal säkerhetsbrister varav två rankas som kritiska med CVSS högre än 9. [1]

En av dessa är en uppdatering av en tidigare sårbarhetsnotifiering och rör Google Chromium som levereras som en del av SAP Business Client. Den andra (CVE-2024-22131) gör det möjligt för en autentiserad angripare att under vissa förutsättningar fjärrköra kod på sårbara system.

Påverkade produkter

För en fullständig lista av påverkade produkter, se [1].

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att snarast installera säkerhetsuppdateringarna.

Källor

[1] https://support.sap.com/en/my-support/knowledge-base/security-notes-news/february-2024.html