Adobes månatliga säkerhetsuppdateringar för april 2024

Sårbarhet Adobe Patchtisdag

Adobe har publicerat sina säkerhetsuppdateringar för april. Totalt rättas 24 sårbarheter varav flera bedöms som kritiska av Adobe. [1]

En kritisk sårbarhet rättas i Adobe Commerce och Magento Open Source (CVE-2024-20758, CVSS-klassificering 9) orsakad av bristande indatavalidering. Den kan utnyttjas av en oautentiserad angripare för att fjärrköra godtycklig kod på sårbara system. [2]

Påverkade produkter

För en fullständig lista av alla produkter som berörs, se [1].

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att snarast installera säkerhetsuppdateringarna.

Källor

[1] https://helpx.adobe.com/security/security-bulletin.html
[2] https://helpx.adobe.com/security/products/magento/apsb24-18.html