Oracles kvartalsvisa säkerhetsuppdatering för april 2024

Sårbarhet Oracle

Oracle har publicerat sina kvartalsvisa säkerhetsuppdateringar för april. Säkerhetsuppdateringarna berör ett stort antal produkter. Totalt publiceras 441 säkerhetsuppdateringar varav flera hanterar kritiska sårbarheter. [1]

Säkerhetsuppdateringarna hanterar ett flertal kritiska sårbarheter som påverkar flera olika produkter, se Oracles webbsida för en fullständig förteckning. [1]

Påverkade produkter

Antalet påverkade produkter är för stort för att listas här. Se Oracles webbsida för att se vilka produkter som är sårbara. [1]

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att installera säkerhetsuppdateringarna så snart det är möjligt och i övrigt följa leverantörens rekommendationer.

Källor

[1] https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2024.html