CERT-SE deltog vid Cyber Europe

övning cyber europe

Under förra veckan deltog CERT-SE vid cybersäkerhetsövningen Cyber Europe. Övningen arrangerades av Europeiska unionens cybersäkerhetsmyndighet ENISA, och fokus var angrepp mot energisektorn. I scenariot utsattes EU:s energiinfrastruktur för störningar, till följd av geopolitiska oroligheter mellan EU och en fiktiv främmande makt.

I övningen deltog bland annat aktörer inom energisektorn och nationella CSIRT-organisationer från ett trettiotal olika länder, och övade inom områden så som incidenthantering, samverkan och beslutsfattande. Från Sverige deltog ett tiotal organisationer.

Cyber Europe är en återkommande övning som organiseras varannat år, och årets övning var den sjunde i ordningen.

Länkar

MSB deltog i Europas största cybersäkerhetsövning
https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2024/juni/msb-deltog-i-europas-storsta-cybersakerhetsovning/

Cyber Europe tests the EU Cyber Preparedness in the Energy Sector
https://www.enisa.europa.eu/news/cyber-europe-tests-the-eu-cyber-preparedness-in-the-energy-sector

Cyber Europe
https://www.enisa.europa.eu/topics/training-and-exercises/cyber-exercises/cyber-europe-programme