Publikation från NCSC om ransomware

ncsc ransomware

Nationellt cybersäkerhetscenter har publicerat en temafördjupning på ämnet utpressningsangrepp, också kallat ransomware.

De senaste åren har flera utpressningsangrepp uppmärksammats i media, där bland angrepp mot bland annat offentliga verksamheter och driftleverantörer fått omfattande konsekvenser.

Publikationen tar upp olika former av utpressningsangrepp, vilka typer av hotaktörer som kan ligga bakom och angreppets olika faser, och slutligen tips och råd hur utpressningsangrepp kan förebyggas och hanteras. Trots att angreppen får mer uppmärksamhet i media bedöms det enligt rapporten också finnas ett mörkertal i inrapporteringen av angreppen till berörda myndigheter.

Länkar

Utpressningsangrepp - temafördjupning
https://www.ncsc.se/siteassets/publikationer/utpressningsangrepp---temafordjupning.pdf

Nationellt cybersäkerhetscenter
https://www.ncsc.se

Hantera utpressningsvirus (ransomware)
https://www.cert.se/tema/ransomware/