Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker en verksamhetschef till CERT-SE, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 14 april.

Publicerad

Checklista

Här är en checklista med ordningsföljd över de olika stegen i delprocessen.

Frågebatteri

 • Vad får organisationen att tro att systemet/organisationen är drabbad?
 • Vilka observationer är gjorda?
 • Hur upptäcktes problemet?
 • När upptäcktes problemet
 • Var upptäcktes problemet? (fysisk placering av det drabbade systemet{outsoucing, co-loc})
 • Vem upptäckte problemet?
 • Vad är det för typ av system?
 • Kritiskt? I så fall på vilket sätt kritiskt [Sekretess | Riktighet | Tillgänglighet]
 • Kopplingar eller beroenden mot andra system?
 • Vilket OS?
 • Användningsområde eller syfte?
 • Var är systemet beläget, vilket nätverks-segment?
 • Driftas systemet av egen eller extern organisation?
 • Kan eller får systemet stängas ner?
 • Vilka åtgärder är tagna?
 • Är systemet intakt?
 • Har systemet startats om?
 • Har nätverk kopplats bort?
 • Finns det centrala eller/och lokala loggar?
 • Vilken typ av loggar finns att tillgå? (lokala, nätverk)
 • Vilka typer av system loggar ? (IDS, FW, IPS...)
 • Kan något annat system ha drabbats?

Datainsamling

 • Nätverkssniffer

 • Nätverksprocesser

 • Systemprocesser och minne

 • Öppna samt ovanliga filer

 • Loggfiler

  • FW-loggar

  • IDS-loggar

  • Nätverksloggar

  • Systemloggar

  • Routerloggar

  • IPS-loggar

  • Webbloggar

  • Mail-loggar

 • Konton och användare

 • Övriga ovanligheter

 • Tidslinjer (MAC-times)

Kort analys av insamlat data

 • Analys av insamlat data