Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Publicerad

Checklista

Här är en checklista med ordningsföljd över de olika stegen i delprocessen.

Frågebatteri

 • Vad får organisationen att tro att systemet/organisationen är drabbad?
 • Vilka observationer är gjorda?
 • Hur upptäcktes problemet?
 • När upptäcktes problemet
 • Var upptäcktes problemet? (fysisk placering av det drabbade systemet{outsoucing, co-loc})
 • Vem upptäckte problemet?
 • Vad är det för typ av system?
 • Kritiskt? I så fall på vilket sätt kritiskt [Sekretess | Riktighet | Tillgänglighet]
 • Kopplingar eller beroenden mot andra system?
 • Vilket OS?
 • Användningsområde eller syfte?
 • Var är systemet beläget, vilket nätverks-segment?
 • Driftas systemet av egen eller extern organisation?
 • Kan eller får systemet stängas ner?
 • Vilka åtgärder är tagna?
 • Är systemet intakt?
 • Har systemet startats om?
 • Har nätverk kopplats bort?
 • Finns det centrala eller/och lokala loggar?
 • Vilken typ av loggar finns att tillgå? (lokala, nätverk)
 • Vilka typer av system loggar ? (IDS, FW, IPS...)
 • Kan något annat system ha drabbats?

Datainsamling

 • Nätverkssniffer

 • Nätverksprocesser

 • Systemprocesser och minne

 • Öppna samt ovanliga filer

 • Loggfiler

  • FW-loggar

  • IDS-loggar

  • Nätverksloggar

  • Systemloggar

  • Routerloggar

  • IPS-loggar

  • Webbloggar

  • Mail-loggar

 • Konton och användare

 • Övriga ovanligheter

 • Tidslinjer (MAC-times)

Kort analys av insamlat data

 • Analys av insamlat data