Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.
!!

Vi söker en verksamhetschef till CERT-SE, en viktig roll i arbetet med att utveckla Sveriges förmåga att förebygga och hantera it-incidenter. Sista ansökningsdag är den 14 april.

Publicerad

Checklista

Här är en checklista med ordningsföljd över de olika stegen i delprocessen.

Frågebatteri

Ställ dessa plus de "viktigaste frågorna"

 • Vilken tidzon har drabbad?
 • Vill de dela med sig av info kring attacken till andra som har drabbats av samma/liknande attack(er)?
 • Vill de dela med sig av info, erfarenheter eller loggar till betrodd tredje part (EGC, FIRST)?
 • Finns det loggar från nätverk eller drabbat system?
 • Vad är det för typ av attack?
 • Går det att blockera trafik i router eller brandvägg?
 • Vad har organisationen gjort för att att begränsa/avbryta attacken?
 • Är någon ISP kontaktad?
 • Är någon CERT kontaktad?
 • Är systemet en del i ett "outsourcing"-avtal?

Loggar

 • Sätta upp en sniffer snarast (rekommendera att spela in trafiken)

Samla in alla typer av relevanta loggar

 • ISP-loggar
 • FW-loggar
 • Routerloggar
 • Flow-data
 • Andra typer av loggar?

Analysera loggar

 • Ta fram information om IP-adresser för att senare används vid Notice & Takedown
 • Analysera tillvägagångssätt och trafikflöden

Notice and takedown

Kontakta:

 • ISP:er
 • NSP-SEC
 • EGC
 • FIRST
 • Övriga CERT:ar eller organistaioner med ansvar för inblandade IP-adresser

Åtgärder

Här är en länk till åtgärder från dokumentet Begränsa DDoS

Efterforskning

Köra IP-adresser som har förekommit i loggarna mot några av följande system/platser:

 • Shadowserver - leta efter IP:n
 • Googla IP-adresser
 • Passive-DNS
 • RBL-listor