Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad

Hur används it-incidentrapporteringen?

Varningar och stöd vid hantering
Lägesbilder och rapporter

MSB och CERT-SE använder it-incidentrapporterna dels för att bygga upp en statistisk bild av vilka incidenter som sker och deras konsekvenser, dels för att upptäcka förhållanden eller pågående skeenden som andra aktörer bör ta del av.

Varningar och stöd vid hantering

Om flera aktörer drabbats samtidigt kan det krävas omedelbara åtgärder, såväl av den rapporterande aktören som på samhällsnivå. Fler aktörer än de som direkt är berörda kan då få tidig information och förvarningar. Detta innebär en möjlighet att begränsa konsekvenser och spridning av en inträffad it-incident. Vid dessa tillfällen kan rapporterande myndigheter uppmanas att komplettera sina uppgifter för att möjliggöra en fördjupad analys.

Lägesbilder och rapporter

Den 16 mars 2017 presenterade MSB en första regeringsrapport kring den obligatoriska rapporteringen. Där ges en statistisk bild av hur mycket och vad som har rapporterats. MSB utvecklar nu återkopplingen till rapporterande myndigheter för att öka utbytet av den information som rapporteras in.