Som du ser är vår webbplats inte anpassad för äldre webbläsare. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare webbläsare.

Uppdaterad | Publicerad - skanning

Har du blivit skannad av CERT-SE?

CERT-SE säkerhetsskannar regelbundet svenska Internet för att upptäcka säkerhetsbrister som kan utnyttjas av eventuella angripare.

Vi vill med dessa skanningar försöka att minska antalet säkerhetsbrister i den svenska delen av
Internet samt göra ägare till sådana system medvetna om de risker systemen utgör.
En del av de tjänster vi skannar efter borde inte vara publikt tillgängliga i och med att de är
lätta att utnyttja och kan leda till vidare attacker.

Data från skanningarna används också för att skapa anonym statistik över hur utbrett ett säkerhetsproblem är.

CERT-SE skannar även efter nya företeelser som kan utgöra mål för angrep.

I de fall en ny allvarlig sårbarhet eller annan säkerhetsbrist upptäcks, så skannar CERT-SE efter
den för att varna och informera systemägare angående de sårbara systemen.

Metodik

CERT-SE säkerhetskannar IP-adresser som är publika på svenska Internet. Vi söker efter öppna portar
som är relaterade till de tjänster vi skannar.

CERT-SE exploaterar aldrig sårbarheter, loggar aldrig in eller söker efter icke publik information.
Vi ställer endast frågor - som tillåts av protokollet som tjänsten baseras på - för att avgöra om
tjänsten innehåller en säkerhetsbrist och kan utnyttjas.

För att exkluderas från CERT-SE:s säkerhetsskanning eller om du har andra frågor, kontakta oss på cert@cert.se