Microsofts och Adobes månatliga säkerhetsuppdateringar för maj 2020

Sårbarhet Patch-Tuesday patchtisdag Microsoft Adobe

Microsoft har släppt sina månatliga säkerhetsuppdateringar för maj månad - som totalt omfattar 114 sårbarheter - och Adobe har publicerat säkerhetsuppdateringar som berör Acrobat, Reader och Adobe DNG SDK.

Säkerhetsuppdateringarna från Microsoft innehåller 13 kritiska sårbarheter, vilka berör Windows generellt [1] men också specifikt Sharepoint [2] och Edge, och innebär att en fjärrangpriare kan exekvera godtycklig kod och ta kontroll över det berörda systemet.

Säkerhetsuppdateringarna från Adobe innehåller 16 kritiska sårbarheter för både Windows och macOS, vilka berör Acrobat och Acrobat Reader [3] samt Adobe DNG Software Development Kit (SDK) [4]. Den sistnämnda hanterar kritiska sårbarheter ‘Heap Overflow’ och en allvarlig ‘Out-of-Bounds Read’-sårbarhet som kan utnyttjas för fjärrangrepp respektive möjlighet att komma över känslig information.

Påverkade produkter

Microsoft Windows 10 v1909, v1903, v1809, v1803, v1709
Microsoft Edge (EdgeHTML-based)
Microsoft Edge (Chromium-based)
ChakraCore
Internet Explorer
Microsoft Office and Microsoft Office Services and Web Apps
Windows Defender
Visual Studio
Microsoft Dynamics
.NET Framework
.NET CorePower
BIAdobe Acrobat DC, 2020.006.20042 samt äldre versioner
Adobe Reader, DC, 2020.006.20042 samt äldre versioner
Acrobat 2017, 2017.011.30166 samt äldre versioner
Acrobat Reader 2017, 2017.011.30166 samt äldre versioner
Acrobat 2015, 2015.006.30518 samt äldre versioner
Acrobat Reader 2015, 2015.006.30518 samt äldre versioner
Adobe DNG Software Development Kit (SDK), 1.5 samt äldre versioner

Rekommedationer

CERT-SE rekommenderar att snarast möjligt installera säkerhetsuppdateringarna.

Källor

[1] https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/releasenotedetail/2020-May

[2] https://docs.microsoft.com/en-us/officeupdates/sharepoint-updates

[3] https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb20-24.html

[4] https://helpx.adobe.com/security/products/dng-sdk/apsb20-26.html