Oracle Critical Patch Update

Sårbarhet

Oracle har publicerat sina återkommande uppdateringar gällande flera av deras produkter. Många rättningar gäller sårbarheter som anses vara kritiska med CVSS-poäng 9.8 till 10.Sammantaget gäller det 402 stycken sårbarheter. Bland dessa finns flera sårbarheter som möjliggör för en angripare att fjärrexekvera skadlig kod utan autentisering.

Påverkade produkter

Antalet påverkade produkter är stort så de inte listas här. Besök Oracles webbsida för att se vilka produkter som är sårbara. [1]

Rekommendationer

Oracle rekommenderar starkt att man installerar säkerhetsuppdateringarna utan dröjsmål. Uteblivna uppdateringar kan leda till allvarliga angrepp.

Källor

[1] https://www.oracle.com/security-alerts/cpuoct2020.html